Vyprázdnenie DNS: Ako vymazať alebo vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť DNS v systéme Windows


Ak sa nemôžete pripojiť ku konkrétnej lokalite a jej adresy IP sa nerozlišujú správne, môže ísť o problém so servermi DNS, ku ktorým sa pripájate, alebo o nesprávny záznam DNS uložený vo vyrovnávacej pamäti DNS systému Windows.

Ak máte tento problém, pred zmenou serverov DNS by ste mali najskôr skúsiť vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť DNS a zistiť, či sa tým problém nevyrieši.

Ak chcete vymazať alebo vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť DNS v systéme Windows, musíte vykonať nasledujúce kroky:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart alebo stlačte klávesy Windows + X klávesnice. Ak tak urobíte, otvorí sa ponuka obsahujúca prostredie Windows PowerShell (správca) alebo príkazový riadok (správca). Keď uvidíte jednu z týchto možností, kliknite na ňu a povoľte spustenie programu, keď vás systém Windows požiada o povolenie.
    Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku
  2. Keď sa otvorí príkazový riadok alebo PowerShell, zadajte ipconfig /flushdns a stlačte vstúpiť na klávesnici, ako je znázornené nižšie.
    ipconfig /flushdns
  3. Po stlačení klávesu Enter by ste mali vidieť návrat príkazu na „Úspešne vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť DNS“. To znamená, že príkaz prebehol úspešne a teraz môžete zatvoriť okno PowerShell alebo príkazové okno.

Teraz, keď bola vaša vyrovnávacia pamäť DNS vyprázdnená alebo vymazaná, môžete sa znova pokúsiť pripojiť k lokalite. Ak problém pretrváva, môžete kontaktovať svojho poskytovateľa internetových služieb alebo zmeniť svoje servery DNS na službu Google 8.8.8.8 zo služby DNS 1.1.1.1 spoločnosti Cloudflare.5/5 – (1 hlas)